Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Upadłość konsumencka ostatecznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych? Cykl antycovidowy pt 1

Większość adresatów tarcz antykryzysowych i finansowych kierowanych do Obywateli Rzeczpospolitej, uskarża się na fasadowość i iluzoryczność proponowanych rozwiązań. Przedsiębiorcy wnioskujący o pomoc w ramach tarczy finansowej, podnoszą, że aplikowanie o środki jest wysoce sformalizowane: wnioski odrzucane są z powodów relatywnie drobnych wad (rozbieżność 20gr w dokumentach), brakuje konstruktywnej informacji zwrotnej celem złożenia kolejnej autokorekty, zasady przyznawania pomocy są niejasne. Ponadto, wszystko wskazuje, że pieniędzy, pomimo ogromnego zaangażowania, nie wystarczy dla wszystkich. Możliwości wynikające z tarcz antykryzysowych: postojowe, wakacje od ZUS, dofinansowania i pożyczki, są niewspółmierne do kosztów stałych generowanych przez przedsiębiorstwo.  Nie dziwi nikogo fakt, że coraz więcej osób poszukuje rozwiązań na własną rękę by ochronić swoje majątki. Jedni upatrują możliwości w szukaniu odszkodowaniach za działanie władzy publicznej, nie tyle licząc na rodzime sądownictwo, które podejrzewają o nadmierne kierowanie się interesem fiskalnym państwa niżli o praworządność, lecz w wpływie orzecznictwa europejskiego na tenże wymiar sprawiedliwości. Kolejni szukają swoich szans w przebranżowieniu i wsparciu ich biznesów za pomocą dotacji unijnych, kredytów bankowych, leasingów (zwłaszcza zwrotnego) czy factoringu.  Jednak będą też i tacy, dla których jedynym ratunkiem będzie kompletna rewolucja, obejmująca nie tylko przewartościowanie swojego stylu życia, lecz również wyzbycia się znacznej części lub całości majątku. Tym właśnie osobom, ze względu na ograniczenie rozmiaru długu jaki będą musieli odpracować, polecana jest upadłość konsumencka. Można powiedzieć, że jej nowelizacja z marca 2020 rozszerzająca krąg osób z korzystania z tej instytucji (o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, prezesów spółek zoo, osoby, które z własnej winy doprowadziły do swojego stanu lub z niedbalstwa) jest rozwiązaniem ostatecznym, ale również antykryzysowym, powstałym w odpowiednim czasie na problem, który się pojawił. 

 

Podmiotem (osobą) uprawnionym do złożenia wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest osoba fizyczna (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), lub były jednoosobowy przedsiębiorca (tj. jeśli prowadził działalność - czas przeszły - na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. W praktyce wystarczy, że na jeden dzień przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką wyrejestrujesz firmę z CEIDG), a także, prezes spółki z o.o., który w terminie nie złożył wniosku o upadłość, a wierzyciele spółki żądają od uregulowaniu długu. 

 

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest bycie niewypłacalnym. Niewypłacalność to sytuacja, w której nie regulowane są na bieżąco wszystkie zobowiązania tj. przez 3 ostatnie miesiące  (Osoba fizyczna jest niewypłacalna, jeżeli ma co najmniej jeden dług np. rata za samochód). Oczywiście warto rozważyć, czy należy aż sięgać po upadłość konsumencką, w przypadku gdy zalega się z ratami za przysłowiową  lodówkę. Nie mówiąc o tym, że upadłość konsumencka wolno dokonywać tylko raz na jakiś czas (obecnie 10lat), ma daleko posunięte skutki co do majątku i czy w bliskiej przyszłości nie zdarzy się coś, że powróci się do normalnego poziomu konsumpcjonizmu. Jest to najmocniejsze narzędzie jakim dysponuje osoba fizyczna, dlatego powinna się kierować rozsądkiem, po odpowiedniej konsultacji z profesjonalnym pełnomocnikiem. 

 

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które może trwać w zależności od stopnia zawinienia  do 3 albo 7lat; zdarza się, że skończy się szybciej np. w 6mc. Po przeprowadzeniu tego postępowania sądowego umarzają się dłużnikowi wszystkie długi, zarówno osobiste (tzw. konsumenckie – np. kredyt na samochód czy zakup mieszkania), jak i firmowe ( tj. kredyty obrotowe, inwestycyjne lub inne), w tym także publicznoprawne (długi wobec ZUS, czy urzędu skarbowego). Warunkiem sine qua non ogłoszenia  upadłości konsumencką jest złożenie wniosku o upadłość w sądzie rejonowym. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł. Po ok. 2-3 miesiącach od złożenia wniosku sąd ogłosi upadłość konsumencką. Nastąpi otworzenie postępowania upadłościowego wobec upadłego. Jednak długi umorzą się dopiero w dniu wydania przez sąd postanowienia po zakończeniu całego postępowania upadłościowego gdy strona wywiąże się z przyjętego planu spłat. Jest to zdecydowanie korzystniejsze postępowanie niż postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest do momentu zaspokojenia wszystkich wierzycieli w z góry nieokreślony terminie. W przypadku kolizji obydwu postępowań egzekucja komornicza jest umarzana.

 

Upadłość konsumencką można ogłosić także, wówczas gdy nie posiada się  żadnego majątku, ani stałych dochodów (np. nie pracujesz). Natomiast ukrycie dochodów czy przeniesienie majątku na osoby trzecie może całkowicie zniweczyć skutki postępowania. Jak również, Syndyk działając w interesie wierzycieli może uznać czynności prawnej za nieważną na podstawie przepisów skargi paulińskiej. Decydując się na upadłość konsumencką należy mieć na względzie, że majątek zostanie sprzedany, jednak z dwiema istotnymi różnicami: po pierwsze, możesz skorzystać z instytucji pre-pack i wskazać osobę, której sprzedasz rzecz za określoną kwota (nasza kancelaria wspiera proces znalezienia kupca, gwarantuje to uzyskanie odpowiedniej ceny za swój majątek niżli podczas licytacji komorniczej, gdzie może zostać sprzedana za ułamek ceny oszacowania tj. rynkowej), po drugie, ze względów humanitarnych zostaną zaspokojone potrzeby mieszkaniowe upadłego przez okres 2 lat z sumy uzyskanej ze sprzedaży (to mogą być całkiem sensowne pieniądze - rzędu kilkudziesięciu tysięcy pln). Taki przywilej (kwota na wynajem mieszkania) nie będzie przysługiwał w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Upadłość konsumencką może zostać ogłoszona także w przypadku  tzw. spirali zadłużenia. Pętla długów polega na tym, że już zaciągnięte zobowiązania są spłacane za pomocą kolejnych. Wyraźnie odradzamy zaciąganie kolejnych zobowiązań w celu załatania dziury budżetowej. Po pierwsze, że może to zostać uznane za realizację znamion typu czynu zabronionego "wyudzenie kredytu".Po drugie, ze względu na to, że przypadki świadomego wprowadzania się w stan niewypłacalności są traktowanie rygorystyczniej: postępowanie jest wydłużone do 7 lat a długi są umorzone wyłącznie gdy przemawiają za tym względy humanitarne lub słuszności. 

 

Podsumowując, osoby dotknięte problemami finansowymi wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z pogorszenia się sytuacji gospodarczej w wyniku rozwoju pandemii sars-cov-2, mają możliwość skorzystania z częściowego umorzenia długów w postępowaniu upadłość konsumencka, która będzie wymagało przeprowadzenia likwidacji ich dotychczasowego majątku oraz postępowania zgodnie z planem ustalonym w postępowaniu likwidacyjnym. Fakt, że okoliczności związane z pojawieniem się epidemii są niezależne od nas (egzoneracyjne) wpływa korzystnie na szansę w przeprowadzeniu postępowania szybko. Rozwiązanie to jest pod pewnymi względami korzystniejsze niż postępowanie egzekucyjne (mieszkanie na najem, sprzedaż pre-pack, ograniczony czas trwania postępowania itp), dlatego warto samemu podjąć działania by je zainicjować (wniosek o upadłość może skierować tylko upadły). Postępowanie upadłościowe daje beneficjentom możliwość "nowego startu", z czystą kartą - tak bez długów, jak i bez dorobku (może za wyjątkiem zobowiązań alimentacyjnych  lub długów z przestępstw) Jednak jak już było wspomniane wcześniej taka decyzja niesie za sobą poważne konsekwencje i powinna być podjęta "na chłodno".  Z przeanalizowaniem wszystkich "za" i "przeciw", zrobienia rachunków zysków i strat. 

 

 

 

30 listopada 2020

Doradca finansowy, Prawnik, Przedsiębiorca

Studiował Prawo na WPiA UJ, autor pracy mgr "Istniejące problemy z nieistniejącym prawem - fikcje prawa cywilnego".  Z doradztwem finansowym związany od dekady. Prowadzi własną działalność gospodarczą F.H.U Acurg, a także jest prezesem w spółkach z branży sanitarnej, marketingowej oraz transportu. 

Prywatnie bardzo lubi literaturę faktu, zwłaszcza biznesowe książki i  filmy dokumentalne, amatorsko uprawia sport (bieganie, rower, pływanie). 

Konrad Tytus Gruca

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT