Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Upadłość Konsumencka

Oferujemy:

Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 200 zł.

Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 2800 zł

Cena za reprezentację w sądzie wynosi od 500 zł,

Cena za reprezentację przed syndykiem wynosi od 1800 zł.

Cena za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 2% lub wszystko powyżej ustalonej kwoty

Cena za pośrednictwo  w sprzedaży ruchomości ustalana jest indywidualnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

• Nieodpłatna usługa due delligence umów finansowych zawieranych w naszej kancelarii. 

Korzyści ze współpracy z nami

Wzrost

Wypełnij formularz on-line

Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

W życiu często zdarzają się sytuacje losowe, niezależnie od nas, prowadzące do powstania stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Z takimi wyzwaniami musi sobie radzić w Polsce coraz więcej osób i firm, w obliczu pogorszenia warunków gospodarczych. Bardzo często ogłoszenie upadłości lub skuteczne zrestrukturyzowanie firmy pozostaje jedynym rozwiązaniem dającym „drugą szansę”. W Kancelarii Effective Advisor podchodzimy do zagadnienia finansów gospodarstw domowych w sposób kompleksowy. Analizując sytuację życiową, powody, które doprowadziły do niewypłacalności, zwracamy uwagę na to, że zdarza się to również najlepszym i z tej sytuacji, podobnie jak pisał H. Ford "trzeba zacząć jeszcze raz... tylko, że mądrzej" wyciągając odpowiednie wnioski. Przeważnie, pomijając nałogi, jest to wina systemu prawnego lub gospodarczego, którego efektem jest redukcja miejsc pracy, wahania kursów walut, niesprawiedliwe prawo. W odpowiedzi na potrzeby rynku, realizując misję społeczną i odpowiedzialny biznes, wychodzimy na przeciw skutkom dotykającym jednostki. W odróżnieniu od konkurencyjnych firm, potrafimy zauważyć inne rozwiązania (dotacje unijne, odszkodowania, kredyty bez BIK, KRD, pożyczki) i doradzić jeśli sytuacja majątkowa i perspektywy pozwalają przypuszczać, że jest szansa na wyjście z impasu w alternatywny sposób.  

 

 

Upadłość konsumencka, Bankructwo

Świadczymy fachową obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gwarantujemy osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy.

Z naszej usługi może skorzystać osoba spełniająca wszystkie przesłanki pozytywne i negatywne do ogłoszenia upadłości. Po pierwsze: dłużnik stał się niewypłacalny, co oznacza, że nie jest wstanie regulować swoich zobowiązań. Po drugie, Sąd ma prawo do oddalenia wniosku o upadłość, gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

  • prowadzono postępowanie upadłościowego względem dłużnika i zostało ono umorzone
  • dłużnik nie realizował ustalonego planu spłat wierzytelności
  • dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie bankructwo ma według przepisów miał takowy obowiązek
  • czynności prawne wykonywane przez dłużnika były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli

W znowelizowanej ustawie, upadłość mogą ogłosić nawet podmioty, które były przedsiębiorcami, prezesami spółek kapitałowych czy wpadły w problemy finansowe umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (jednak w ich przypadku oddłużenie będzie wymagało spełnienia dodatkowej przesłanki: względów słuszność lub względów humanitarnych). 

Ze względu na przestronną działalność kancelarii Effective Advisor i liczne kontakty biznesowe, w swoich działaniach możemy wesprzeć upadłego w skorzystania z tzw. "pre-pack" (tj. możliwości zatwierdzenia przygotowanej sprzedaży majątku upadłego o znacznej wartości), w ten sposób, że możemy skojarzyć go z określonym kupcem (np. nabywcą nieruchomości) przeważnie powyżej kwoty otrzymywanej od syndyka. 

 

Za pośrednictwem formularza, maila lub telefonicznie osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie możliwie najdokładniejszego opisu sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują, podania wykonywanego zawodu, zarobków, oraz wszelkich informacji, które uważają, że mogą być przedmiotowo istotne do przeanalizowania czy zachodzi potrzeba skorzystania z uprawnienia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, czy jednak są alternatywne rozwiązania. Przyjmujemy, że upadłość jest ostatecznością. 

Przebieg postępowania upadłościowego inicjowany jest przez złożenie wniosku do którego należy dołączyć następne dokumenty: opisać historię swojego zadłużenia oraz sytuację materialną i osobistą. W tym celu należy załączyć do wniosku szereg dokumentów, w tym:- umowy pożyczek,- wypowiedzenia umów pożyczek,- pisma od komorników w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,- dokument poświadczający otrzymywane dochody, np. umowa o pracę,- w przypadku choroby – dokumentacja medyczna. Wniosek jest sporządzany przez naszą kancelarie na podstawie w/w dokumentów. Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa średnio 2-3 miesiące. Natomiast długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od stopnia zawinienia: okres do 3 lat odnosi się do dłużników, którzych niewypłacalność jest niezawiniona (na skutek choroby, niedobrowolnego zwolnienia z pracy, spadek dochodów z działalności gospodarczej wskutek koronawirusa), zaś termin do 7lat przysługuje osobą, które zdaniem sądu doprowadziły do swojej  niewypłacalności umyślnie lub wskutek  rażącego niedbalstwa. Przez okres określony okres przez sąd upadły będzie zobowiązany do uiszczania określonych kwot na rzecz wierzycieli. Po jego upływie, przy stosowaniu się do planu, reszta długu zostanie oddłużona, z wyłączniem długów, które ze swojej istoty nie podlegają umorzeniu (np. Zobowiązania podatkowe, długi alimentacyjne). 

Na koszt upadłości konsumenckiej składa się koszty procesowe (30 pln), jak również honorarium naszej kancelarii, które ustalane jest co do zasady indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wielości wierzycieli, czy wysokości zadłużenia.

 

Cena porady prawnej w sprawie upadłości konsumenckiej wynosi od 200 zł.

Cena sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi od 2800 zł

Cena za reprezentację w sądzie wynosi od 500 zł,

Cena za reprezentację przed syndykiem wynosi od 1800 zł.

Cena za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości 2% lub wszystko powyżej ustalonej kwoty

Cena za pośrednictwo  w sprzedaży ruchomości ustalana jest indywidualnie.

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Dokumenty

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Parafrazując H. Forda w życiu nie ma porażek, jest tylko informacja zwrotna, że to co robisz, nie działa i trzeba zacząć od nowa... tylko, że lepiej wprowadzając odpowiednie zmiany.  Upadłość konsumencka jest drugą szansą w dążeniu do sukcesu, do którego - zgodnie z poglądami góry biznesu - droga  "jest kręta i trzeba zaczynać wiele razy zanim się uda" . Sam Edison odkrył 1000 sposób na żarówki... które nie świeciły. 

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT