Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Technologiczna rewolucja w świecie finansów

Co jakiś czas pojawiają się artykuły świadczące o nadchodzącym zmierzchu zawodu doradcy finansowego, a w następnej kolejności zawodów prawniczych z uwagi na rosnący postęp technologiczny. Uważamy to zjawisko za niepożądane i niszczące rynek pośrednictwa finansowego. Nie wchodząc w szczegóły techniczne, zawód doradcy finansowego jest młodym zawodem, który dopiero ewoluuje i nabiera określonych ram i kształtów. Nigdy nie był to zawód reglamentowany, natomiast są pewne kwestie ograniczające przystępność do pełnienia go jak np. brak karalności wymagany przez towarzystwa ubezpieczeniowe, będący pewną gwarancją, że osoba, z którą prowadzimy interakcje jest godna zaufania (uznajemy tą przesłankę właśnie za taką okoliczność, ze względu na to, że przy zawodach prawniczych jest to jedyne faktyczne wymaganie; takie wymagania jak „posiadanie nieposzlakowanej opinii”, to tylko przykład prawniczego pustosłowia, pod którym może kryć się jakaś treść, ale przeważnie nie musi).

 

Słuszne wydają się postulaty części środowiska za zunifikowaniem standardów co do wykształcenia kandydata do posiadania tytułu „doradcy finansowego”. Brak legalnej definicji „doradcy finansowego” prowadzi do nadużywania tego wyrażenia; w tej chwili każdy może posługiwać się takim określeniem bez względu na faktycznie podejmowane przez niego zajęcia. I znowu standardy wyznaczane są wyłącznie przez rynek finansowy: osoba pełniąca zawód miała co najmniej średni wykształcenie. Nie uważamy, żeby w tym był błąd, gdyż znając sytuację na polskim rynku szkolnictwa wyższego mamy wiele zastrzeżeń co do przyznawanych tytułów. Natomiast wymagania powinny iść nie co do formalnych przesłanek (wykształcenia), a co do materialnych - umiejętności, określonych kompetencji , wiedzy fachowej. 

 

Z wielkim bólem i żalem, obserwując konkurencję nie zauważamy, aby poziom i wiedza fachowa za tym przemawiały. Fakt, że afera finansowa, goni aferę, jest wręcz przeciwnym sygnałem. Staramy się w miarę swoich możliwości przeciwdziałać chroniąc słabsze strony konfliktu w walce z gigantami finansowymi: oddłużamy klientów, którzy wcześniej spłacili kredyt, bierzemy czynny udział w sprawach GetBack, występujemy w ochronie Frankowiczów. Jednak są to środki doraźne na poprawę sytuacji. Prawdziwa reforma wpływająca na rynek wymaga zmian systemowych. Zdając sprawę z naszych ograniczeń, idziemy za radą Covey’a co do stref wywierania wpływu - parafrazując - „skup się na tym co możesz zrobić, a z czasem strefa oddziaływania będzie się rozrastać”. 

 

Jak już wskazano wcześniej swój kamyk postawiliśmy na stopie prawnej. W naszej ocenie ze względu na to, że każda zmiana wymaga zmiany sposobu myślenia; reforma ma pewne podłoże filozoficzne, które później konkretyzuje się w aktach podejmowanych decyzji. Taką zmianą będzie podniesienie świadomości doradców finansowych oraz konsumentów co do zasad ekonomii, finansów, prawa czy teorii zarządzania (a pewnie też i dziedzin interdyscyplinarnych psychologii ekonomicznej, socjologii ekonomicznej itp). Dlatego kolejnymi krokami będzie cykl edukacyjny poświęcony odpowiednim instytucją finansowym, sytuacją gospodarczym, o ile sytuacja gospodarcza na to pozwoli, z komentarzem do bieżących wydarzeń. Mamy przecież prawo mieć własną opinię?:) Gdy zbierze się odpowiednio dużo materiału, pozwolimy sobie to opublikować, gdyż taka lektura jest lepiej przyswajalna niż wpisy na blogu. Równolegle planujemy rozpocząć cykl odpłatnych szkoleń, zainteresowanych tematyką finansów, zarządzania, prawa w swoim przedsiębiorstwie czy gospodarstwie domowym, jak również szkoleń dla doradców finansowych pragnących podnieść umiejętności. 

 

 

Przechodząc do kolejnych punktów kampanii Effective Advisor mających na celu poprawę sytuacji na rynku finansowym, która mieści się „w naszej strefie oddziaływania”. Uznaliśmy za stosowne, aby podnosić standardy prawne umów, których jesteśmy stroną. Umowy finansowe, których jesteśmy stroną będą przechodzić przez proces DUE DELLIGANCE jest to usługa dotychczas zarezerwowana przez osoby zamożne polegające na badaniu przez prawnika, czy umowa jest zgodna z wymaganiami prawnymi. Być może praktyka gospodarcza - podobnie jak ma to miejsce przy prejeducalnym badaniu legalności ustawy z konstytucją- wykaże, że przeoczenia. Jednak jest to krok by ograniczyć liczbę „złych umów” na polskim rynku finansowym. Już sama nasza deklaracja stawia konkurencję w złym świetle i wymusza na nich podniesienie standardów, żeby nie zostać wykluczonym z gry „bo tego nie mają”. 

 

Krok trzeci - ściśle związany z charakterem świadczenie usługi doradztwa finansowego - to wprowadzenie na rynek „nowej jakości doradcy finansowego”. Kogoś - co jak pisaliśmy w  wpisie synergia kancelaryjna - jest swoistym menagerem finansowym. Zna różne rozwiązania finansowe najczęstszych problemów z jakimi borykają się klienci i potrafi odpowiednio dobrać rozwiązanie. >Widzi korzyści w budowaniu długofalowej relacji.< Kilka lat temu była analiza dokonana przez amerykańską firmę Kehrer Bielan reaserch & consulting pod wdzięcznym wpisem „Effective Financial Advisor Compusory”, w którym zastanawiano się jakie bodźce finansowe skłoniłyby do określonych decyzji inwestycyjnych korzystniejszych dla klienta. Odpowiedzą Kancelarii Effective Advisor jest budowanie długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym szacunku, poznaniem takiej osoby, zbudowanie z nim relacji, dzięki które, że coś dla niego zrobił będzie chciał u niego kupić nowy samochód, zapytać się o nieruchomość, uzyskać kredyt na remont domu, ubezpieczenie. Klienta z którym widzi się może nie co dziennie, ale raz na kilka miesięcy, ma z nim kontakt, wysyła pocztówki z wakacji i życzenia świąteczne sms’em o ile on wyrazi gotowość do spoufalania się. Ludzkie relacje, szukanie długofalowych relacji jest nasza odpowiedzą nie tylko na bodźce mające okiełznać rynek, ale również na zmiany technologiczne zachodzące w świecie. 

 

I przechodząc do tematu od którego zacząłem wpis. Rewolucji technologicznej, Fin-Tech, doradców AI. Uważamy, że sam rozwój technologii jest zjawiskiem pozytywnym. Możliwości jakie stwarzają aplikacje sprzedażowe tylko podnoszą poziom świadczonej usługi, przez możliwość graficznej prezentacji pewnych idei. Sami również, w zakresie jakim uważamy to za słuszne, korzystamy z technologii do sprzedaży naszych produktów przez internet. Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń osobowych online, ubezpieczeń zawodowych online czy factoringu online. Wierzymy w człowieczeństwo i wiemy, że nasi klienci wiedzą co robią. Modelowy klient doradztwa finansowego to człowiek dobrze wykształcony, mający podstawą wiedzę ze świata finansów. 

 Naszych klientów nie musimy prowadzić za rączkę w każdej ich transakcji, mają pełną zdolność do czynności prawnej.  Ale wiemy, że są takie rynki i usługi, na których znamy się lepiej, gdzie możemy mu pokazać kilka różnych wartościowych rozwiązań dzięki czemu jest win-win situation. 

 

Także rozwój Fin-Tech to coś pozytywnego. Jednak trzeba zauważyć, że on nie będzie dawał tych towarzyskich aspektów współpracy, które daje kontakt z ludzkim przedstawicielem. Będzie ograniczony pewnym algorytmem, zatem nie będzie możliwe elastyczne uchwycenie pewnych tematów i możliwości tak po prostu doradzenia klientowi.

 

11 grudnia 2020

Doradca finansowy, Prawnik, Przedsiębiorca

Studiował Prawo na WPiA UJ, autor pracy mgr "Istniejące problemy z nieistniejącym prawem - fikcje prawa cywilnego".  Z doradztwem finansowym związany od dekady. Prowadzi własną działalność gospodarczą F.H.U Acurg, a także jest prezesem w spółkach z branży sanitarnej, marketingowej oraz transportu. 

Prywatnie bardzo lubi literaturę faktu, zwłaszcza biznesowe książki i  filmy dokumentalne, amatorsko uprawia sport (bieganie, rower, pływanie). 

Konrad Tytus Gruca

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT