Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Rok 2020 pod znakiem czarnego łabędzia. Podsumowanie. 

 

Niestety kinomanii mogą być rozczarowani, ale nie będę opisywał wspaniały obraz Darrena Aronofsky „black swan”, lecz na potrzeby niniejszego wpisu, posłużę się jedną z moich ulubionych książek  „The Black Swan: The Impact of Highly Impropable” Nicholasa Teleba.  Taleb użył tego terminu „czarny łabędź”, nawiązując do zjawisk przyrodniczych tj. relatywnie rzadkiego występowania takiego ptaka w populacji łabędzi, przez co spotkanie z nim uważa się za możliwe, aczkolwiek mało prawdopodobne. Wyrażenie to ma perioratywny charakter, gdyż przypisywane jest wyłącznie zdarzeniom wywołującym negatywne skutki dla otoczenia. 

 

  • Atak na Word Trade Center w 2001 r.,
  • Katastrofa smoleńska w 2010r. 
  • Upadłość banku inwestycyjnego Lehman Brothers w 2008 r. 

 

Epidemia Sars-Cov-2 i Covid-19 jako choroba wywołana wirusem 

 

System rynku finansowego to system naczyń połączonych,  na którego wpływ mają działania społeczno-gospodarcze mające swój impuls w działaniach legislatywy, podmiotów gospodarczych, jak również legislacji. W tym roku głównym impulsem do odpowiednich regulacji prawnych było zwalczanie epidemii sars-cov-2, zapoczątkowanej w Chinach. Epidemia wybuchła niespodziewanie, a później rozprzestrzeniła się na terytoriów reszty świata, wywołując negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Rządy na całym świecie podjęły różne decyzji w celu ograniczenia się rozpowszechniania epidemii, co przełożyło się na ich gospodarki. Wyróżnić można trzy modele: restrykcyjny, liberalny oraz hybrydowy. 

 

Model restrykcyjny (Chiny, Nowa Zalandia, Australia), w którym za pomocą wielu metod siłowych, przez krytyków uważanych za działania totalitarne (np. Przymusowa izolacja, ograniczenia w przemieszczaniu się, ograniczenia w życiu społecznym i zawodowym, zamknięcie granic), doprowadzono do całkowitego zahamowania epidemii, przez co kraje te, po kilku miesięcznym lockdown, wróciły do „starej normalności” z drobnymi obostrzeniami sanitarnymi. 

 

Kraje liberalne, jak Szwecja, które ograniczyły się do zaleceń, przestrzeganych dobrowolnie przez obywateli, które pomimo niskiego zaludnienia  kraju, nie zadziało i doprowadziło do rozwoju epidemii, a także do spowolnienia gospodarczego, podobnego do krajów hybrydowych. 

 

I kraje hybrydowe, które chciały znaleźć model mieszany, z jednej strony chciały zatrzymać zahamowanie rozwoju epidemii, ale równocześnie nie chciały niszczyć gospodarki.Model hybrydowy ze swoją niekonsekwencją w zwalczeniu choroby cechującym się „trzymaniem takiego pułapu zachorowań, aby wytrzymał system opieki medycznej”, okazuje się być niszczący gospodarkę w wyższym stopniu niż krótkie, lecz mocne zatrzymanie gospodarki. 

 

W obecnej sytuacji można pokusić się o podsumowanie, że kraje stawiające najwyżej zdrowie obywateli, znacznie nad gospodarką, poradziły sobie najlepiej z pandemią. Ze względu na „długi ogon choroby covid” może okazać się, że różnice będą się pogłębiać przez podniesienie wydatków na zwalczanie skutków przejścia choroby, zwłaszcza pulmonologicznych, neurologicznych i innych, jak pogorszenie stanu psychicznego obywateli. 

 

Skutki gospodarcze zwalczania choroby Covid-19

 

Ograniczenie kontaktów towarzyskich jak również zamknięcie części gospodarki doprowadziło do spadku konsumpcji i inwestycji. Istnieje na całym świecie silna korelacja pomiędzy poziomem rozpowszechniania się tej odmiany coronowirusa, a poziomem ograniczenia gospodarki. Kraje, które zrobiły to w sposób zdecydowany i stanowczy, całkowicie zahamowały rozwój epidemii u siebie. Cała reszta tylko spowolniła rozpowszechnianie się. W tym miejscu można zastanowić się czy decydenci mając świadomość skutków zdrowotnych jakie wywołają na ludności swoimi decyzjami, nie przyczynili się do zagrożenia zdrowia i życia obywateli, zwłaszcza przez chaotyczne luzowanie obostrzeń. Przykładowo, czy działania na przełomie czerwca mające na celu przeprowadzenie wyborów, nie przyczyniły się do tego, że tych infekcji było więcej? Innymi słowy, decydenci mieli zamiar wynikowy pogorszenia stanu zdrowia wielu ludzi, bo im się to ekonomicznie kalkulowało (motywacja). Będąc przeciwnym zasadzie zgodnie z którą śmierć człowieka to tragedia, a śmierć milionów to statystyka, uważam, że „moral hazard” tej operacji powinien nie tylko zostać potępiony, ale poszkodowani powinni móc dojść od SP stosownych odszkodowań, gdyż stworzono warunki społeczne umożliwiające się szerzenie epidemii. 

 

Nie tylko za śmieszne powinny zostać uznane przekonania mówiące, że rząd nie jest winny za rozwój epidemii gdyż przyczynili się do tego sami obywatele nie czyniąc posłuchu normą prawnym, lecz również należy uznać, że są to poglądy szkodliwe wizerunkowi państwa, tworzący obraz jego bezsilności i niedołęstwa, licujące w jego autorytet i kwestionujące sens jego istnienia. Prawdą jest, że środki jakimi zareagowało państwo polskie były pozorne. Wykorzystywano nieznaną wcześniej doktrynie konstrukcję >zakazów uchylanych przez sąd<, charakteryzującą się tym, że - wierząc iż nasz ustawodawca jest racjonalny - stosowano restrykcje celowo w aktach niższego rzędu niż wymagany przez system prawa, przez co następnie sądowa kontrola doprowadzała do ich uchylenia. W konsekwencji należy uznać, że te zakazy były co do zasady zaleceniami, stygmatyzującymi dwie grupy odbiorców: światłych, znającymi swoje prawa i odmawiającymi przyjęcia mandatów oraz leniwych, płacących nieistniejące mandaty (gdyż bez ważnej podstawy prawnej). Chaos prawny był pogłębiany przez również innowacyjną formę aktów prawnych: konferencji polityków partii rządzącej, nie wspominając o licznych błędach redakcyjnych (np. Ostatnio nie wpisano odpowiednich kodów PKD, przez co stoki narciarskie zamknięto bez podstawy w przepisach). 

 

Chaotyczna walka z epidemią na zasadzie „tak żeby gospodarka wytrzymała, ale ludzi zbyt dużo nie umarło” prowadzi do jakiś „fal epidemii” oraz cyklicznych „lockdow’ów”. Gdyż od określonego poziomu opłaca się zaczynać historię od nowa, popełniając te same błędy, przyczyniając się do wyniszczenia tych samych branż gospodarczych, które będąc konsumentami innych gałęzi: transportu, marketingu, nieruchomości itp. niszczą całą gospodarkę. Biorąc za punkt, że odbywa się to również na podstawie wadliwych norm prawnych, uregulowanych w niewłaściwych aktach prawnych, można zauważyć, że rodzi się pytanie o odszkodowania od skarbu państwa za niezgodne z prawem działania organów (417KC). Pytanie, które powstrzymuje prawników od masowych pozwów, to na ile sędziowie w swoich wyrokach będą kierować się finansowym interesem państwa, a na ile faktycznym złamaniem norm prawnych i wypłatą odszkodowań po zaistnieniu stanu faktycznego po którym ustawia wiąże odpowiednie skutki prawne?

 

Biorąc za punkt wyjścia, że ostatnie dni starego roku zaczęły się masowe szczepienia można mieć umiarkowany optymizm, że ta pandemia w końcu się skończy, jednak należy mieć na względzie również to, że wirus mutuje szybko (ostatnie doniesienia mówią o 10’000 mutacji, przy czym, ze względu na długi łańcuch RNA, są to drobne mutacje) zwiększając swoją zaraźliwość (odmiana brytyjska, hiszpańska, czy afrykańska - wszystkie posiadają zmianę w tym samym genomie) śmiertelność lub odporność na szczepionkę. Początkowa liczba szczepień, wynikająca z pewnych trudności logistycznych, które zapewne będą przezwyciężone, jest niewystarczająca (50k pierwszy tydzień). Osiągnięcie odporności stadnej przy tym tempie szczepień może zająć całe lata (rząd deklaruje 1mln na miesiąc; odporność stadna to 70-90% tj. 26-35mln). W tym miejscu właściwe się wydaje szczepienie nie tylko osób, które są szczególnie narażone na ciężkie przejście choroby, ale również tych, którzy na podstawie statystyk są super roznosicielami choroby (księża, sprzedawcy, celebryci i inni mający dziesiątki spotkań dziennie). 

 

 

Wybory prezydenckie w USA oraz Polsce

 

Pojawienie się czarnego łabędzia zbiegło się równocześnie z przeprowadzeniem wyborów prezydenckim w Polsce, a później w USA. Jak już wykazano powyżej, istniał wyraźny związek w sposobie zwalczania epidemii a przeprowadzeniem wyborów. O ile same wybory, co pokazuje przykład koreański, można przeprowadzić bez wzrostu liczby zachorowań, to cała agitacja wyborcza, wiece wyborcze, a także dostosowanie do nich norm o zgromadzeniach, wymuszenie rozluźnienia restrykcji już przyczyniły się do wzrostu zachorowań. 

 

 

Polityka jest ściśle powiązana z rynkami finansowymi, nie da się uciec od rozmowy o polityce jeśli chce się rozmawiać o rynkach, gdyż to są wszystko naczynia połączone. Wszelkie akty prawne wydane przez organy władzy publicznej, będą mieć odpowiednie konsekwencje w pozanormatywnej rzeczywistości. 

 

Związek z wyborem przywódcy kraju na gospodarkę jest prosty do udowodnienia. Prezydent w Polsce posiada faktyczne środki na tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa poprzez składanie inicjatywy ustawodawczej, a także zawetowanie ustawy czy skierowanie skargi do TK. Są to środki, które jeśli nawet nie zatrzymają odpowiedniej inicjatywy, to mogą ją z pewnością spowolnić, dając czas na odpowiednie konsultacje społeczne, przemyślenie sobie sprawy na nowo. Często samo publiczne wystąpienie głowy państwa lub udział w spotkaniu ma wpływ na wahania kursu walut czy giełdy. Z powyższego wynika, że wybór odpowiedniej osoby na piastuna organu prezydenta ma przełożenie na sytuację ekonomiczną, w jakiej będziemy znajdować się nie tylko podczas jego kadencji, ale również na całą dekadę. 

 

Twardy rozwód z Wielką Brytanią oraz polityka wyjścia Polski z UE 

 

Nie jako wynikające z powyższego akapitu, wybór odpowiedniej głowy państwa doprowadził do rozłamu w Unii Europejskiej, co przyczynia się w rażący sposób na jej dalszy rozwój i sposób funkcjonowania. Korzyści z wzajemnej współpracy są nie do przecenienia. Swobodny przepływ kapitału, wspólne ustawodawstwo, swobodny przepływ osób i zatrudnienia, wzajemne uznawanie certyfikatów i umiejętności, itp. 

 

Pytaniem na które jeszcze nie ma odpowiedzi jest to jak Polska ułoży sobie relacje w UE, gdy już przestanie więcej wypłacać niż wpłacać. Widać w polityce Polski i Węgier, że zapis o praworządności powiązanej z budżetem stał za ich politycznymi decyzjami. Ale czy to powstrzyma populistyczne rządy gdy już przestaną się rozwijać za pieniądze wspólnoty?

 

Czy aby na pewno rok czarnego łabędzia? Zaskakująco wysokie wyniki na giełdzie USA i Bitcoin. 

 

Jak już wcześniej było napisane, skutki gospodarcze zwalczania epidemii sars-cov 2, powodowały spowolnienie gospodarcze przez brak możliwości prowadzenia danych gałęzi gospodarki, liczne ograniczenia w handlu czy prowadzenia relacji towarzyskich. W tym miejscu może więc dziwić, że amerykańska giełda notuje rekord. Jednak ta zależność powiązana jest z tym, że częściową zmianą nawyków konsumenckich - więcej czasu spędzali w domach, przy swoich komputerach, a największe amerykańskie firmy to firmy technologiczne z wielkiej piątki: Facebook, Amazon, Google, Macrosoft,  Apple. Co było widoczne u nas przez pewien czas, gdy CD Projekt ciągnął nasza giełdę w górę przez premiere swojej gry, jednak skończyło się fiaskiem, przez liczne błędy. Trzeba jednak pamiętać, że są to wirtualne zyski i straty, dopóki nie wyciągnie się pieniędzy, ciągle istnieje szansa zmiany wartości aktywów. Na sytuacje CD Projekt mogą wpłynąć kolejne patche, które, podobnie jak przy wiedźminie, poprawia jakość gry i zamkną usta krytyką. Co zaś się tyczy sytuacji Bitcoin’a widać związek pomiędzy rozwojem technologicznym (a ten rok był pod tym względem płodny). Mówi się, że jego fenomen polegający, że sięga szczytu w okresie bożonarodzeniowym może wynikać z samospełniającej się przepowiedni (tj. Ludzie wierzą, że kurs pójdzie w górę w tym okresie, więc masowo go kupują podbijając cenę), jak również z tego, że kopalnie bitcoina w okresie września/października zmieniają karty graficzne przez co ich wydajność wzrasta. 

 

 

Słoneczna gorączka lekarstwem na covid?

 

Należy również odnotować pewne pozytywne zmiany na rynku odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki. Wielu konsumentów zdecydowało się zaoszczędzić na prądzie, przez zakup własnej instalacji fotowoltaicznej. Nastąpiła pewnego rodzaju „słoneczna gorączka” na rynku fotowoltaiki. Znani inwestorzy nabywali firmy montujące instalacje fotowoltaiczne (Lewandowski), produkujące odpowiednie konstrukcje pod fotowoltaike (Sołowow), inwestujące w całe farmy fotowoltaiczne czy też firmy sprzedażowe dla konsumentów (Solarz).

 

Rynek zupełnie nie przypomina tego z początku ubiegłego roku. Już w pierwszym kwartale 2020 przyłączono do sieci 40% instalacji zamontowanych w całym 2019.  I wiele wskazuje, że to dopiero początek rozwoju branży, a nie jej świt. Powstające jak grzyby po deszczu firmy, podwoiły lub potroiły swoje załogi. Rozwój ten zostanie spotęgowany, gdyż UE planuje w następnym planie budżetowym przeznaczyć aż 1/6 swojego budżetu na OZE tj. 550mld euro rok rocznie. Inwestycje te mają spowodować rozwój tej gałęzi gospodarki, która gdzieś nam uciekła. Jeszcze jakiś czas temu można było upatrywać w  niemieckich firmach hegemona fotowoltaiki, dziś firmy azjatyckie przejęły rynek. Większość obecnych sprzedawców nawet o tym nie pamięta i nie wie, że olbrzymie zasoby krzemu znajdują się u naszego sąsiada znad Odry. Tą wiedzę posiada jednak UE która w najbliższych miesiącach podniesie cła i wprowadzi kolejne ograniczenia na ściąganie fotowoltaiki. Ten cios może wpłynąć na ich cenę. Jednak równocześnie pojawią się kolejne dotacje nie tylko dla konsumentów, ale również dla rodzimych przedsiębiorców, by zakładali własne fabryki i produkowali zieloną energię, tak z foto, jak również z innych źródeł odnawialnych. 

 

Fotowoltaika na pewno jest lekarstwem na kieszenie prokonsumentów, którzy mogą odkupować nadwyżkę wyprodukowanego prądu mając niższe rachunki niż płacąc w elektrowni. Jest to szczególnie istotna informacja gdy rząd wprowadza nowe podatki na energie, podnoszące koszty o dziesiątki złotych. Jednak nie można zapominać o jej korzystnym wpływie na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Montując moduły fotowoltaiczne w postaci przydomowych mikroinstalacji czy farm fotowoltaicznych, przyczyniamy się do redukcji emisji CO. Jakość powietrza, które wdychamy, zwłaszcza niska emisja gazów (z kotłów grzewczych, spalin aut), przekłada się  na nasze zdrowie. Łącząc moduły fotowoltaiczne z pompami ciepła zapewniamy tanią energię wykorzystywaną do ekologicznego ogrzewania. Ograniczamy przez to wszechogarniający smog,  wywołujący liczne choroby nowotworowe. Przyczyniamy się również w skali globalnej do zatrzymania skutków globalnego ocieplenia (w tej chwili wynosi 420ppm i rośnie w tempie 3ppm na rok, najszybciej od kilkunastu milionów lat (w epoce lodowcowej wynosiło 100ppm, w czasach rewolucji przemysłowej 280ppm), niebezpiecznie zbliżając się do poziomu 450ppm będąca wartością graniczną zmiany klimatu).  

 

 

02 stycznia 2021

Doradca finansowy, Prawnik, Przedsiębiorca

Studiował Prawo na WPiA UJ, autor pracy mgr "Istniejące problemy z nieistniejącym prawem - fikcje prawa cywilnego".  Z doradztwem finansowym związany od dekady. Prowadzi własną działalność gospodarczą F.H.U Acurg, a także jest prezesem w spółkach z branży sanitarnej, marketingowej oraz transportu. 

Prywatnie bardzo lubi literaturę faktu, zwłaszcza biznesowe książki i  filmy dokumentalne, amatorsko uprawia sport (bieganie, rower, pływanie). 

Konrad Tytus Gruca

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT