Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy:

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie układowe

Postępowanie sanacyjne

Pre-pack (przygotowana likwidacja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

• Nieodpłatna usługa due delligence umów finansowych zawieranych w naszej kancelarii. 

Korzyści ze współpracy z nami

Wypełnij formularz on-line

Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

Bardzo często rozwój biznesu wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków na implementację działań inwestycyjnych. Pomagamy zdobyć środki na rozwój firmy na preferencyjnych lub rynkowych warunkach, tak by przygotowane plany miały szanse realizacji i zakończyły się sukcesem. Nasz doradca restrukturyzacyjny wspiera klientów w sprawnym przeprowadzeniu procesów przekształceniowych.

Podejmowane przez nas zadania obejmują:

 • Przygotowanie biznesplanów
 • Przygotowanie analizy ekonomiczno-prawnej prowadzonych przedsiębiorstw
 • Opracowanie wniosków o preferencyjne kredyty inwestycyjne (oprocentowanie 0,94% – 3,00%)
 • Sporządzanie wniosków o dotacje unijne
 • Restrukturyzacja zadłużenia oraz przygotowywania programów optymalizacji kosztów
 • Dostosowanie formy działalności i pomoc prawna (przekształcenie działalności, zakładanie z o. o. i innych spółek prawa handlowego, dostosowanie formy działalności do potrzeb biznesu, stała obsługa spółek)
 • Pomoc w zdobywaniu partnerów i kontrahentów zagranicznych
 • oferujemy pomoc prawną związaną z wzorem umów (np. umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, umowy najmu lokalu)

 • doradzamy i reprezentujemy strony w związku z windykacją należności

 •  doradzamy w zakresie prawa pracy,

Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstwa

RESTRUKTURYZACJA NA PODSTAWIE PRAWA

W styczniu 2016 roku weszła w życie ustawa prawo restrukturyzacyjne, która wraz z nowelizacją prawa upadłościowego stworzyła nowe rozwiązania dla zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych przedsiębiorców. Restrukturyzacja może okazać się pomocna, kiedy przedsiębiorca utracił lub przewiduje, że utraci płynność finansową, spowodowaną chociażby utratą najważniejszego kontrahenta, niespodziewanymi zmianami gospodarczymi lub prawnymi, a nawet zdarzeniami losowymi mającymi negatywny wpływ na koniunkturę przedsiębiorstwa.

Korzyści restrukturyzacji:

 • 4 rodzaje postępowania dające możliwość dostosowania rozwiązań do potrzeb i sytuacji przedsiębiorcy
 • Łatwość otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – nie bada się przyczyn doprowadzenia do problemów finansowych
 • Ochrona przed egzekucją (zawieszanie postępowań egzekucyjnych)
 • Możliwość „uzdrowienia” przedsiębiorstwa i uniknięcia upadłości
 • Środki wpływu na przyspieszenie postępowania
 • Zaawansowane instrumenty restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie Restrukturyzacyjne

Przedsiębiorcy mają do wyboru 4 różne postępowania, które pomogą im wyjść z trudnej sytuacji finansowej. Każde z nich cechuje się innymi właściwościami, dlatego dla każdego przedsiębiorcy, w zależności od jego sytuacji można dostosować optymalny rodzaj postępowania. Restrukturyzacja zazwyczaj przebiega w następujący sposób:

 • Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • Przyspieszone postępowanie układowe
 • Postępowanie układowe
 • Postępowanie sanacyjne
 • Pre-pack (przygotowana likwidacja)

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie przez wykwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, który pomoże wybrać odpowiednie postępowanie i przygotuje plan restrukturyzacyjny.

Zakres prowadzonych działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dla przedsiębiorcy: 

 • Pełnienie funkcji doradcy restrukturyzacyjnego, nadzorcy i zarządcy sądowego
 • Przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego
 • Przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych i układów
 • Negocjacje z wierzycielami w zakresie przyjęcia układu oraz renegocjowanie warunków zawartych umów
 • Restrukturyzacja zadłużenia oraz przygotowywania programów optymalizacji kosztów
 • Przygotowywanie kart do głosowania i nadzorowanie procedur głosowana
 • Analiza ekonomiczno-prawna w zakresie obejmującym ustalenie zasadności wdrożenia procedur insolwencyjnych
 • Restrukturyzacja ekonomiczno-prawna spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych
 • Doradztwo w zakresie refinansowania lub zmiany formy finansowania przedsiębiorstw, m.in. pomoc w pozyskiwaniu nowych środków finansowych na preferencyjnych warunkach(od 0.94%), renegocjowanie warunków zawartych umów

Zakres prowadzonych działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego dla wierzycieli: 

 • Reprezentacja wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych
 • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym m.in.: wniosek wierzycieli o ustanowienie rady wierzycieli, wniosek wierzycieli o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, zarzuty wierzyciela przeciwko układowi, wniosek wierzyciela o uchylenie układu

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje u nas nie tylko restrukturyzacji sensu stricto wyrażonej w ustawie (postępowanie restrukturyzacyjne, uproszczone, sanacyjne, pre-park, układowe) swoim zakresem obejmuje również usługi consultingowe wspomagające proces "uzdrowienia przedsiębiorstwa" m.in  doradztwo strategiczne, doradztwo zarządcze, pozyskiwanie finansów z rynku finansowego lub dotacji unijnych, pośrednictwo w sprzedaży zorganizowanej cz. przedsiębiorstwa lub jego składników majątkowych,  pomoc prawną (wzory umów, windykacja należności, prawo pracy).

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT