Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Regulamin promocji "JESIEŃ" dla instalacji fotowoltaicznych

I. Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor lub jego partnera. 

2. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Effective Advisor sp. z. o.o. z siedzibą na ul. Komuny Paryskiej 110A w Krakowie (zwany dalej organizatorem).

II. Warunki promocji

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Usługi. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji tj.  wypełnienia formularza obliczeniowego "bezplatnyaudyt.pl" i umieszczenia w polu "KOD Promotorski" hasła: "Jesień". 

2. Effective Advisor oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z promocji "Jesień":

* 300zł rabatu za każde kW wyliczone w kalkulatorze, ale nie więcej niż 3000zł  do cen podanych w kalkulatorze. 

* Instalacje objęte promocją muszą mieć wielkość od 3kW do 30kW. 

4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej „Użytkownicy”), z tym zastrzeżeniem, że jeden Użytkownik może uzyskać upust na korzystanie z Usługi jedynie w odniesieniu do jednej instalacji fotowoltaicznej. 

5. Rabat jesień wyłącza zastosowanie w odniesieniu do danej instalacji fotowoltaicznej innych akcji promocyjnych, zwłaszcza Kodu Promotorskiego, określonego w odrębnym regulaminie. 

6. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2021-09-23 do dnia 2021-10-30 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zamówienia, w tym wypełnili formularz obliczeniowy "bezplatnyaudyt.pl" oraz przed terminem zakończenia promocji podpisali umowę o wykonanie usługi/zakup instalacji fotowoltaicznej z przedstawicielem Effective Advisor sp. z o.o..

23 września 2021

Doradca finansowy, Prawnik, Przedsiębiorca

Studiował Prawo na WPiA UJ, autor pracy mgr "Istniejące problemy z nieistniejącym prawem - fikcje prawa cywilnego".  Z doradztwem finansowym związany od dekady. Prowadzi własną działalność gospodarczą F.H.U Acurg, a także jest prezesem w spółkach z branży sanitarnej, marketingowej oraz transportu. 

Prywatnie bardzo lubi literaturę faktu, zwłaszcza biznesowe książki i  filmy dokumentalne, amatorsko uprawia sport (bieganie, rower, pływanie). 

Konrad Tytus Gruca

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT