Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Optymalizacja podatkowa

 

 

 

 

Unikanie (czyli optymalizacja podatkowa) i uchylenie od opodatkowania to na pozór tożsame pojęcia. Pomiędzy nimi występują jednak znaczne różnice i o ile optymalizacja podatkowa jest w pełni dozwolona i legalna, tak uchylanie się od opodatkowania jest działaniem zabronionym i karanym.Uchylanie się od opodatkowania traktowane jest jako oszustwo podatkowe. Jest to celowe wprowadzenie państwa w błąd, nielegalne zmniejszanie obciążeń podatkowych lub całkowite ich eliminowanie. Innymi słowy jest to każde działanie na gruncie podatkowym wpływające na szkodę Skarbu Państwa.Podatnik, który uchyla się od opodatkowania, narażony jest na odpowiedzialność karną bądź karnoskarbową w związku z niezapłaceniem podatku, który w danych okoliczność powinien był zapłacić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

• Nieodpłatna usługa due delligence umów finansowych zawieranych w naszej kancelarii. 

Korzyści ze współpracy z nami

1. KONTAKT

Skontaktuj się z nami za pomocą maila, formularza lub telefonicznie

2. POWÓD

Powiedz nam czego oczekujesz

3. ANALIZA

Pześlij nam dokumenty analizy

 

powód
analiza
cel

Proces współpracy

4.KONCEPCJA

Przedstawimy CI spójną koncepcję u nas w biurze lub u Ciebie w lokalu. 

 

 

kontakt

Wypełnij formularz on-line

Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

Planowanie podatkowe to działanie podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych. Planowanie może dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak i podatku od towarów i usług (VAT). Opłaty związane z bieżącą działalnością firmy oraz podatki od uzyskiwanego dochodu to często ogromne obciążenie dla budżetu. Na szczęście, dzięki optymalizacji podatkowej, można wygenerować znaczne oszczędności, a przy tym mądrze zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Oprócz usług mających na celu optymalizacji podatkowej żywo uczestniczymy w procesie odzyskiwania podatku nadpłaconego nad należnym od postępowania administracyjnego po sądowoadministracyjne. 

 

RABATY DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH POZOSTAŁYCH USŁUG (KSIĘGOWYCH, FINANSOWYCH, SPRZEDAŻOWYCH) !

NIE POBIERAMY OPŁATY ZA ANALIZE PRAWNO-PODATKOWĄ UMÓW KTÓRYCH JESTEŚMY STRONĄ W PRZYPADKU ICH ZAWARCIA!

 

 

Optymalizacja podatkowa zaczyna sie na księgowości a kończy na NSA

Optymalizacja podatkowa świadczona przez TAX SAFE to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Usługi podatkowe świadczone są zgodnie z najwyższymi standardami stosowanymi przez naszą firmę z licencją Ministra Finansów. Przede wszystkim przy optymalizacji podatkowej mamy na uwadze dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności, wprowadzenie oszczędnych struktur i metod finansowania działalności a także ulepszenie procedur kontrolnych i ciągłe doskonalenie metod zarządzania każdym biznesem. Do naszych zadań należy: dokonywanie zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego m.in. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, zmiana formy opodatkowania podatnika VAT itp., wszystkie czynności uprzednio przeanalizowane i zaakceptowane rozwiązania optymalizacji finansowej przez Państwa.

Czemu warto wziąć pod uwagę optymalizację podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Przepisy dotyczące rozliczania podatku PIT czy regulacje prawne związane ze świadczeniami ZUS zmieniają się dynamicznie. Wymaga to stałego nadzorowania, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Prowadzenie działalności – w jakiekolwiek branży – wiąże się z licznymi zobowiązaniami dotyczącymi podatków. Wobec tego przedsiębiorcy powinni z jednej strony – pracować nas rozwojem własnej działalności, z drugiej strony – muszą mieć na uwadze aktualne zobowiązania podatkowe. Czy muszą jednak stale śledzić zmiany? Nie ma takiej konieczności, ponieważ każda firma może skorzystać z optymalizacji podatkowej świadczonej przez  nasze biuro rachunkowe.

Jednorazowy koszt za analizę dokumentów pod kątem optymalizacji podatkowej i kosztowej to 500 zł netto. W ramach tej opłaty analizujemy strukturę firmy pod kątem poniesionych kosztów oraz płacenia podatków. Korzystając z naszych rozwiązań w zależności od wielkości przychodów nasze wynagrodzenie to jedynie 10 – 15 % od tego ile udało nam się zaoszczędzić.

 

Stałe doradztwo podatkowe realizujemy głównie w formie stałej współpracy poprzez wykupiony abonament, który opłaca się z oszczędności optymalizacji podatkowej i kosztowej. Pomagamy rozwiązywać problemy nurtujące naszych Klientów, udzielamy interpretacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych, pomagamy w analizowaniu umów właśnie z punktu widzenia skutków podatkowych. Ponadto pomagamy w optymalizowaniu podatkowej koncepcji przeprowadzenia działań w kwestii zamierzonych działań gospodarczych. Możemy zaoferować:

  • szybkie i terminowe realizowanie zleceń,
  • łatwy kontakt z przedstawicielami naszego biura,
  • stałą oraz bieżącą informację o orzeczeniach, interpretacjach, zmianach przepisów,
  • dostęp 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu do informacji o własnej działalności i zobowiązaniach podatkowych.

W ramach optymalizacji podatkowej Kancelaria oferuje krajowe i zagraniczne rozwiązania, których celem jest efektywne opodatkowanie bieżącej działalności, zawieranych transakcji oraz posiadanego majątku. Łącząc doświadczenie kancelarii prawnych i kancelarii finansowych zyskujemy nowe możliwości rozwiązywania naglących problemów przedsiębiorstwa nie tylko w pozyskiwaniu kapitału, lecz również dbaniu o to, aby został zaksięgowany efektywnie.

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Unikanie opodatkowania vs uchylanie się od opodatkowania

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT