Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Oddłużanie sposobem na odzyskanie pieniędzy od banków. Poradnik antycovidowy pt. 2 

Kryzys gospodarczy wywołany przez skutki zwalczania epidemii Sars-Cov-2, stał się impulsem milionów Polaków do szukania oszczędności i zaciskania pasa. 40% Polaków odczuwa negatywny wpływ na swoje finanse (1/3 Polaków konsumuje oszczędności), a prawie co piąty ogranicza wydatki. Pomimo ogólnego przekonania, że Polacy lubią żyć na kredyt i chętnie sięgają po pożyczki, to w przypadku gorszych i niepewnych czasów sytuacja jest wręcz odwrotna. Istnienie ryzyka powstania problemu uniemożliwiającego  spłatę.[1] (obawa utraty pracy, spadku zarobków, zamknięcia określonej działalności gospodarczej) wpłynęło na ograniczenie przez banki i instytucji pozabankowe udzielania kredytów lub pożyczek i - skorelowanej z tym -liczby zaciąganych zobowiązań przez zainteresowanych. 

 

W niepewnej i chaotycznie zarządzanej gospodarce, wyłania się potrzeba szukania nowych możliwości zarobkowania lub oszczędzania swoich środków. Przy czym należy zaznaczyć, że oszczędzanie to nie tylko ograniczanie konsumpcji, to również rewizja zawartych uprzednio umów i egzekucja należnych środków za nienależyte wykonanie usługi, korzystanie z rejkomii za wady fizyczne lub prawne, nawet w przypadkach, których byśmy machnęli ręką w czasach dobrobytu. Niewątpliwie, w tym obszarze świadczonych usług przez naszą kancelarię pozostaje kwestia: polisolokat, afery getback, czy kredytów frankowych. Umożliwiające odzyskanie konkretnych kwot. Jednak mniej - medialnie - jest znana kwestia redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18 skutkująca możliwością oddłużenia kredytobiorcy i odzyskania od instytucji finansowej odpowiednich kwot. 

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie krótkiej historii instytucji odzyskiwania pieniędzy w przypadku wcześniejszej spłaty oraz rewolucji wynikłej poprzez wspomniane powyżej orzeczenie z września 2019r. I w konsekwencji wpływu na zasobność portfeli zainteresowanych. Rozbieżność stanowisk instytucji bankowych a UOKiK pojawiła się dopiero w 2016 (6 lat po implementacji rozporządzenia do przepisów ustawy). Początkowo OUKiK zgadzał się z instytucjami finansowymi, że obniżeniu powinny podlegać tylko >niektóre koszty< związane z kredytem, a powiązane >z czasem jego spłaty<. Stanowisko wydawało się sensowne, gdyż >taka była wykładnia językowa przepisu< (wykładnia językowa ma pierwszeństwo i kwestiach jasnych, zgodnie z łac. Reguła Clara non sunt interpretada,[3] stosuje się wyłącznie nią). W dniu 16 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK ogłosili wspólne stanowisko, w którym przedstawili sposób interpretacji art. 49 ust. 1 ukk: „art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie >wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu<, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę, z tymże wyjątkiem, iż redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie”[4]. Tym samym obydwa organy przyjęły interpretację celowościową, odmienną od tej, która przez wiele lat ugruntowała się w praktyce rynkowej i która przez UOKiK nie była początkowo kwestionowana.

 

Kluczem do zrozumienia powodu rezygnacji z wykładni językowej, nie jest upatrywanie błędów w polskiej legislacji - jak by można było sobie pomyśleć w pierwszej chwili- takich jak: złej implementacji, użycia nieostrych wyrażeń itp. Problem wyłonił się z tego, że ten sam przepis inkorporowany do ustaw Francji, Niemiec, Niderlandów, Polski, Rumunii, Hiszpana, czy Włoch, brzmiał inaczej, więc nie dało się go wykładać językowo(!) Umożliwiło to drogę, do przeforsowania wykładni celowościowej ,„ducha ustawy”, korzystnej dla konsumenta, gdyż”W ocenie Trybunału celem dyrektywy 2008/48/WE jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony interesów konsumentów. Ochrona ta mogłaby natomiast zostać osłabiona, gdyby przyjąć, że niektóre kategorie kosztów składających się na całkowity koszt kredytu konsumenckiego nie podlegają obniżeniu w przypadku jego przedterminowej spłaty”[5]

W konsekwencji, że skutek wyroku wykładni dyrektywy ma charakter ex tunc czyli od momentu powstania zdarzenia, tj. 2010r., Klienci, którzy spłacili wcześniej swoje zobowiązania mają możliwość dochodzenia zwrotu wszystkich kosztów, zatem cytując komentarz T. Czech do ukk „w przepisie tym chodzi o wszelkie świadczenia wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu, np. odsetki, prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych (zob. art. 5 pkt 6)”[6]  kilka ładnych lat wstecz. 

 

Przechodząc do meritum. Decydując się na współpracę mogą państwo wybrać wariant 1)cesji umowy lub 2) wspólnego dochodzenia roszczenia. Pierwszy obejmuje analize umowy wraz z zaświadczeniem spłaty kredytu (ew. Wyciągiem z KRS), po której jesteśmy zaproponować określoną sumę wykupu, po akceptacji i jej przyjęciu na tym etapie odzyskiwania pieniędzy nasza współpraca się skończy. Drugi, obejmuje wspólne dochodzenie należności, w której pobieramy zaliczkę i procent  w wygranej. To rozwiązanie jest w naszej ocenie  klasyczną "win-win situation", w której każda ze stron zostaje zaspokojona. Wszystko zależy od bieżących potrzeb finansowych, dopasujemy się do wyboru. Zdajemy sobie sprawę, że w trudnych czasach, pieniądze warto mieć przy sobie, dlatego nasze wsparcie jest również pewną formą kredytowania. 

 

Natomiast odnosząc się co do wyroku, wyrażamy obawę, że może negatywnie wpłynąć na rynek pośrednictwa finansowego oraz na koszty kredytu dla nowych kredytodawców. Po pierwsze, my nigdy nie ukrywamy, że "gramy do jednej z bramki" z klientem i wybieramy taki kredyt, który w naszej ocenie będzie wstanie spłacać, bazując na rekomendacjach, zdolności finansowej itp. Prowizja nam udzielana jest na zasadach del credere 

uwarunkowana od dalszej spłaty kredytu przez kredytobiorce w zależności od banku przez okres  6-12 mc, w przypadku zaprzestania spłat w tym okresie należy ją oddać. Proszę obiektywnie popatrzeć jakie znaczenie ma to, że bank ma teraz prowizję podzielić przez pozostałe miesiące (!) do końca umowy. Skutkuje to tym, że będzie musiał zapłacić koszty prowizji (bo pieniądze z prowizji idą do pośrednika) po raz kolejny w tej części proporcjonalnie co przypada to do końca umowy (!). Ergo, po drugie, bank ten koszt będzie przerzucał na nowych klientów, gdyż "bank musi zarabiać", a także może doprowadzić to do zawierania nowych umów, w których pośrednik będzie solidarnie z bankiem antycypował w marży, by sprawiedliwie ponosić odpowiedzialność za skutki działania klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]. Finanse Polaków w czasie COVID-19. Jak pandemia wpłynęła na portfelei zwyczaje finansowe Polaków? w:  https://frrf.pl/finanse-polakow-w-czasie-covid-19-raport-z-badania/

[2] Redukcja kosztów w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego w świetle orzeczenia TSUE C-383/18 Agnieszka Wachnicka w: https://frrf.pl/redukcja-kosztow-w-razie-przedterminowej-splaty-kredytu-konsumenckiego-w-swietle-orzeczenia-tsue/

[3] rzeczy proste się nie komplikuje 

[4] tamże, 81

[5] tamże, 81 

[6] tamże, 83

 
03 grudnia 2020

Doradca finansowy, Prawnik, Przedsiębiorca

Studiował Prawo na WPiA UJ, autor pracy mgr "Istniejące problemy z nieistniejącym prawem - fikcje prawa cywilnego".  Z doradztwem finansowym związany od dekady. Prowadzi własną działalność gospodarczą F.H.U Acurg, a także jest prezesem w spółkach z branży sanitarnej, marketingowej oraz transportu. 

Prywatnie bardzo lubi literaturę faktu, zwłaszcza biznesowe książki i  filmy dokumentalne, amatorsko uprawia sport (bieganie, rower, pływanie). 

Konrad Tytus Gruca

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT