O nas

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis. 

Klienci

 Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet sit amet nulla magna.

Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Nasze doświadczenie.

Twój zysk!

 

•  Nasze usługi na rynku nieruchomości adresowane są zarówno do inwestorów, jak również do właścicieli nieruchomości lub też potencjalnych nabywców. 

• Świadczymy usługi już od etapu przedtransakcyjny, doradztwo w procesie due diligence, strukturyzacja transakcji, nabywanie nieruchomości, komercjalizacja centrów handlowych, parków biurowych oraz logistyce, leasing nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami oraz aktywami, postępowanie sądowe.

• W swoim portfolio posiadamy nieruchomości komercyjne, mieszkalne, a także grunty.

• Zapewniamy finansowanie, nawet przy problemach z BIK i KRD. Dbamy o odpowiednie zabezpieczenie transakcji pod względem prawnym oraz ... ubezpieczenie. 

Rozpocznijmy

współpracę

 

Napisz do nas, a przydzielony konsultant postara się kompleksowo omówić rozwiązanie problemu. 

KONTAKT ZE MNĄ >

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

Korzyści ze współpracy z nami

Przedtransakcyjne badanie due diligence nabywanych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych centrami handlowymi, budynkami biurowymi, parkami logistycznymi lub spółek posiadających tytuł prawny do wyżej wymienionych nieruchomości. Zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgodniony jest z Klientem i dostosowany jest do jego potrzeb oraz skali transakcji.

Wynikiem naszego badania jest identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcja i innych kwestii prawnych, które mogą mieć znaczenie dla transakcji oraz ceny. Ponadto, efektem naszych prac mogą być rekomendacje w zakresie minimalizacji ryzyk wykrytych w trakcie badania.

W ramach procesu due diligence działamy także po stronie sprzedających (Vendor’s due diligence) tak, aby dokonać identyfikacji potencjalnych ryzyk dla procesu sprzedaży, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości oraz które powinny być przedmiotem szczególnej uwagi w trakcie negocjacji z kupującym.

Ponadto, świadczymy usługi kompleksowego badania due diligence na rzecz banków finansujących zakup nieruchomości lub prowadzenie prac budowlanych.

Po dokonaniu analizy wyników badania due diligence, uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji. W przypadku, gdy finansowanie transakcji jest uzależnione od struktury oraz wyników badania due diligence, wspieramy Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania, w szczególności uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Negocjowanie oraz ustalanie treści listów intencyjnych, porozumień wstępnych (Termsheets, Letters of Intent, Heads of Terms) dotyczących nabywania wszelkiego rodzaju nieruchomości poprzez nabycie bezpośrednie lub posrednie - nabycie udziałów w spółkach lub związanych z zawieraniem umów najmu oraz dzierżawy.

Etap przedtransakcyjny

Doradztwo w procesach due diligence

Strukturyzacja transakcji

Usługi consultingowe dla nieruchomości

 

Przygotowanie oraz udział w negocjacjach umów najmu lub dzierżawy zarówno, po stronie wynajmujących jak i najemców powierzchni w centrach handlowych, budynkach biurowych i parkach logistycznych. Weryfikacja umów najmu pod katem wymogów instytucji finansowych oraz banków.

Reprezentujemy Klientów w trakcie procedur administracyjnych związanych z uchwalaniem studium oraz planów miejscowych dla nieruchomości, uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę oraz innych decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

Doradzamy przy nabywaniu pojedynczych nieruchomości oraz portfeli projektów nieruchomościowych poprzez zawieranie umów przedwstępnych, warunkowych oraz przenoszących tytuł prawny do nieruchomości lub do udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomości zbywane są w trybie przetargowym, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przetargowych organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej.

Nabywanie nieruchomości

Komercjalizacja centrów handlowych, powierzchni biurowej oraz logistycznej

Procedury planistyczne oraz budowlane

Doradzamy przy tworzeniu umów o zarządzanie portfelami nieruchomości komercyjnych (centra handlowe, parki biurowe lub logistyczne), działając na rzecz inwestorów instytucjonalnych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wszelkich postepowań spornych dotyczących procesu nabywania, sprzedaży, budowy oraz użytkowania nieruchomości zarówno przed sądami powszechnymi jak i przed krajowymi oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami zajmującymi się leasingiem nieruchomości.

Leasing nieruchomości – sale and leaseback

Zarządzanie nieruchomościami oraz aktywami

Postępowania sądowe

Sposób finansowania
Rodzaj nieruchomości
Rynek
Usługa
Lokalizacja nieruchomości
Treść wiadomości:
Forma prawna
Nazwa (Nie dotyczy Osób Fizyczny)
NIP / PESEL
Imię i nazwisko ( w przypadku osób prawnych także stanowisko osoby wnoszącej: Wlaściciel / Prokurent / Pełnomocnik)
Miasto (w przypadku małych miejscowości także województwo)
Twój e-mail:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

* - dane należy wypełnić 

Dane teleadresowe

Wypełnij formularz on-line

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Pomagamy w zakresie rozwiązania problemów prawnych wynikających z niewłaściwego prowadzenia ksiąg wieczystych. Naszą specjalizacją jest derogowanie z systemu zwłaszcza nieistniejących (fikcyjnych) praw na nieruchomości powstałych w wyniku licznych zaniedbań.

 

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości / budowę gazociągu lub linii wysokiego napięcia / za wywłaszczenie nieruchomości

Temat nieruchomości traktujemy bardzo kompleksowo, pomagamy naszym klientom wyzuć z bezprawnego posiadania nieruchomość i uzyskać stosowne odszkodowanie za działania bezprawne. 

1. KONTAKT

Skontaktuj się z nami za pomocą maila, formularza lub telefonicznie

2. POZNAJMY SIĘ

Opowiedz coś o sobie i swojej firmie / życiu / pracy. Podaj jakie potrzeby i cele możemy wspólnie zrealizować.

3. ANALIZA

Skompletujemy dokumenty, przeanalizujmy oferty i przedstawimy CI spójną koncepcję

Proces współpracy

4.UMOWA

Umowę podpiszesz w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu. Jej realizacja nastąpi w możliwie najkrótszym czasie. 

 

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT