kredyt frankowy

Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Kredyty frankowe

 

Oferujemy: Kredyty indeksowane, Kredyty waloryzowane, Kredyty Denominowane. Umowy obowiązujące/ Umowy spłacone. Nieważność umów / zwrot gotówki / zmniejszenie salda zadłużenia

 

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

• Nieodpłatna usługa due delligence umów finansowych zawieranych w naszej kancelarii. 

Korzyści ze współpracy z nami

Odszkodowania wysokie odszkodowania

Wypełnij formularz on-line

Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. CHF) to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej dzień uruchomienia kredytu), kwota kapitału kredytu przeliczana jest na walutę obcą (według bieżącego kursu wymiany waluty), która to kwota stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo- odsetkowych. Wysokość kolejnych rat kapitałowo- odsetkowych określana jest zatem w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut na dany dzień (najczęściej na dzień spłaty) zgodnie z tabelą kursów obowiązujących w banku.

W praktyce bank wypłaca kredytobiorcom kredyt w złotych polskich, w tej samej walucie odbywa się ich spłata. Kwota kredytu zostaje we wniosku kredytowym wskazana również w złotych polskich. Sama kwota kredytu zostaje w umowie określona także w złotych polskich. Raty kredytów podlegające spłacie wyrażone zostały w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytów pobierane były z rachunku bankowego wskazanego w umowie.

 

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom z sektora finansowego, w szczególności bankom.  Zajmujemy się rzekomymi kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych jak i denominowanych, umowami aktualnie obowiązującymi oraz umowami spłaconymi, a także wypowiedzianymi. Dochodzimy unieważnienia umów, jak również zwrotu w postaci gotówki oraz zmniejszamy saldo zadłużenia (tzw. odfrankowienie).

 

kredyt frankowy

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej kolejności proszę o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z załącznikami i regulaminem, a także skany ewentualnych aneksów jeżeli takowe były podpisywane, (w przypadku braku wszystkich dokumentów proszę o przesłanie tego co Państwo posiadają) na adres:

biuro@effectiveadvisor.pl

 

 

 

Po przeanalizowaniu umowy udzielimy Państwu merytorycznej odpowiedzi co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi zarówno w zakresie unieważnienia jak również tzw. „odfrankowienia” kredytu. Przedstawimy także możliwe działania przeciwko bankowi wraz z ich ewentualnymi konsekwencjami.

Analiza umowy jest bezpłatna.

 

 

 

 

Następnie konieczne będzie uzyskanie od banku stosownego zaświadczenia dotyczącego historii spłaty Państwa kredytu, w którym to bank wskaże kwoty i daty w jakich został uruchomiony kredyt i po jakim kursie, a także wszelkie spłaty rat kredytu, oprocentowanie oraz koszt ubezpieczeń. Na życzenie Klienta Kancelaria bezpłatnie prześle wzór wniosku do banku. Powyższe zaświadczenie jest niezbędne do właściwego sprecyzowania roszczeń i wyliczeń nadpłat w Państwa kredycie.

 

 

 

 

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przygotujemy dla Państwa odpowiednią umowę, w ramach której Kancelaria reprezentuje Klienta począwszy od postępowania przedsądowego, przez postępowanie przed sądem I i II instancji, wystąpienie do Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie, a także ewentualne postępowanie egzekucyjne przeciwko bankowi.

 

 

 

Wynagrodzenie za świadczoną przez kancelarią pomoc prawną ustalane jest w oparciu o wycenę indywidulaną odniesioną do stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy kancelarii. W tej kwestii szczególną uwagę przywiązujemy do transparentności i uczciwości.

 

 

 

 

Analiza umowy frankowej oraz wycena sprawy zawsze jest bezpłatna. 

Najczęściej stosowany przez nas system rozliczeń w sporach z zakresu szeroko rozumianej problematyki kredytów frankowych, to system succes fee – obejmujący podstawową stawkę ryczałtową oraz dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego zakończenia sprawy.

Klient kancelarii ma możliwość wybrać formę rozliczenia (wyższa opłata na początek lub wyższa opłata za sukces). Prowadzimy wyłącznie sprawy w których wierzymy w końcowy sukces. Wedle naszego rozpoznania oferta kancelarii jest konkurencyjna w stosunku do ofert inny podmiotów działających na rynku.

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Proces współpracy

kontakt

Źródło grafiki:
NIK

Nawarstwiający się problem braku odpowiedniej regulacji prawnej kredytów zaciąganych w innych walutach doprowadził do eksplozji spraw sądowych z poszkodowanymi konsumentami, czego skutkiem był korzystny wyrok z października 2019r wydany przez ETS uprawniający sądy do anulowania fragmentów umów kredytów gdy warunki dotyczące różnic kursowych  uzna nieuczciwe, a także  możliwość unieważnienia umowy kredytów frankowych w przypadku, gdy jest oparta o niedozwolone klauzule.

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT