Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Finansowanie*

Przedmiot*

Wartość przedmiotu*

Rok produkcji

Wpłata początkowa

Okres w mc

 Przychód za ostatni rok

Dochód / Zysk za ostatni rok

Amortyzacja za ostatni rok

Przychód za rok bieżący

Dochód/ Zysk za rok bieżący

Amortyzacja za rok bieżący

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online

* - dane należy wypełnić 

Dane teleadresowe

Dane przedmiotu i finansowania

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Effective Advisor w Krakowie, ul. Komuny Paryskiej 110A 32-020 Kraków, KRS 0000508713, tel.: 785474107, adres e-mail: biuro@effectiveadvisor.pl
 • Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Pana/i dane osobowe będą zbierane przez Administratorów danych wyłącznie w celu dokonania oceny Pana/i sytuacji majątkowej pod kątem możliwości udzielenia Panu/i odpowiedniego finansowania przez jspółkę Effective Advisor
 • Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest Pana/i zgoda.
 • Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: rodo@effectiveadvisor.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul.  Komuny Paryskiej 110A 32-020 Kraków. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratorów danych:

a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),

b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Administratora na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego Administratora danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego Administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

 • Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 7 należy skontaktować się z jednym z Administratorów danych.
 • Administrator danych nie będzie wykorzystywać Pana/i danych osobowych do podejmowania decyzji opartych jedynie na zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT