Kodeks dobrych praktyk

 

Interesy z nami to zawsze lot pierwszej klasy. Dokładamy wszelkich starań, aby być źródłem inspiracji dla konkurencji pod względem profesjonalizmu. 

Tworzymy wspólnotę 

 

W Effective Advisor pracujemy do późna, aby rozwiązać naglące potrzeby przedsiębiorstw oraz konsumentów. Razem budujemy społeczność. 

 

Prowadzimy odpowiedzialny biznes

Jesteśmy członkiem Centrum Inicjatyw Zawodowych oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki

 

Synergia Kancelaryjna

 

Jeden problem, kilka rozwiązań. Łącząc z sobą podejście prawne i finansowe uzyskujemy uniwersum możliwości

 

Współpraca 

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, energię i świeżą krew. Szukamy partnerów i współpracowników, mających nawyk nieustannego doskonalenia się

 

785 -474-107

biuro@effectiveadvisor.pl


Wypełnij formularz on-line

Dotacje unijne

 

 

Oferujemy: Fundusze unijne, Dotacje dla Firm, Dotacje na innowacje,  Projekty B+R, OZE i środowisko, Dotacje na szkolenia. Dotacje na informatyzacje przedsiębiorstw, Dotacje na infrastrukturę do zwalczania COVID-19.

Możliwość odbycia spotkania w miejscu wskazanym przez klienta

Indywidualną analizę finansową przeprowadzają eksperci z wieloletnim doświadczeniem. 

Proponowane rozwiązań skrojone do możliwości klientów

Dbamy o dyskrecje wymaganej przy pełnieniu zawodu

Skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji 

Współpracujemy z wieloma podmiotami i jesteśmy gotowi do nawiązywania nowych projektów.

• Nieodpłatna usługa due delligence umów finansowych zawieranych w naszej kancelarii. 

Korzyści ze współpracy z nami

Dotacje unijne EURO Unia Europejska

Wypełnij formularz on-line

Z uwagi na powyższe owocna współpraca z naszą kancelarią wymaga uczciwego przedstawienia swoich biznesowych celów, gdyż mając na uwadze różne unormowania prawne lub podatkowe, możemy zaproponować alternatywne instrumenty finansowania inwestycji do kredytu bankowego. Jak również co należy wyraźnie zaznaczyć nasza usługa ma nie tylko charakter sprzedażowy lecz ze względu na element wykorzystywania interdyscyplinarnej  wiedzy z zakresu ekonomi, finansów, podatków i prawa, jest bezspornie to usługa consultingowa. 

Możliwość skorzystania z funduszy unijnych to szansa dla wielu firm, organizacji, inicjatyw, które nie mają wystarczających środków finansowych. To nowe możliwości ułatwiające życie, dające realną szansę na rozwój! Co najważniejsze, z funduszy unijnych może korzystać każda osoba. Żeby jednak mieć szansę na takie dofinansowanie, powinniśmy skorzystać z pomocy Kancelarii Effective Advisors, która zapewnia skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych. Zapraszamy do współpracy!

 

Pozyskujemy dotacje unijne dla biznesu, sektora edukacji i szkolnictwa, jednostek publicznych oraz organizacji pozarządowych, na inwestycje, badania i rozwój, ochronę własności intelektualnej, targi i misje gospodarcze, usługi doradcze, szkoleniowe i edukacyjne.

 

W ramach ANALIZY POTENCJAŁU

 
 • zbadamy Twoje potrzeby rozwojowe
 • zweryfikujemy dostępne źródła finansowania
 • ocenimy szanse Twojej Organizacji na pozyskanie dofinansowania.
Dotacje unijne kluczem do rozwoju

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020

Priorytetowe kierunki działań na poziomie UE na lata 2014-2020 wyznacza „Strategia Europa 2020”, której jednym z założeń jest promowanie inteligentnego rozwoju tj. rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349 miliardów złotych z polityki spójności. Środki polityki spójności zainwestowane zostaną przede wszystkim w innowacyjność i konkurencyjność gospodarki.

Kluczowym priorytetem jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane są prace badawcze i rozwojowe (wraz ze stworzeniem prototypu), a także projekty inwestycyjne obejmujące wdrożenia do produkcji wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie bądź rozbudowę Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat programów wspierających projekty polegające na tworzeniu warunków infrastrukturalnych i operacyjnych dla prowadzenia działalności produkcyjnej oraz badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem terminów ogłaszania poszczególnych konkursów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Szczegółową analizę potrzeb i sytuacji klienta

  W pierwszej kolejności staramy się poznać Klienta i jego potrzeby. Wspólnie precyzujemy cele, które chcemy zrealizować oraz opracowujemy strategię ich osiągnięcia. 

 • Rzetelną ocenę możliwości pozyskania finansowania

  Przedstawiamy uczciwe prawdopodobieństwo możliwości uzyskania dotacji oraz formalności związane z realizacją projektów finansowanych z funduszy unijnych. 

 • Gwarantujemy profesjonalizm 

  Nasi doradcy to zespół posiadający kompetencje w obszarze ekonomii, zarządzania i prawa, który cechuje wysoka etyka obsługi oraz poufność i dyskrecja podczas realizacji zleceń.

1. KONTAKT

Skontaktuj się z nami za pomocą maila, formularza lub telefonicznie

2. POZNAJMY SIĘ

Konsultacja i analiza przedsięwzięcia

3. DZIAŁANIE

Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej

 

Proces współpracy

4.META

Umowa o dofinansowanie

 

Forma prawna*

Nazwa* (nie dotyczy Osób fizycznych)

NIP / PESEL*

Imię i nazwisko*  (w przypadku Osób Prawnych dodatkowo stanowisko: właściciel / prokurent / pełnomocnik)

Miasto
Województwo

Nr telefonu*

Twój e-mail*

Uwagi dodatkowe 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Dane teleadresowe

23 września 2021
I. Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Effective Advisor sp. z o.o. – kompleksowego montażu i sprzedaży instalacji fotowoltaicznej przez Effective Advisor
24 maja 2021
Czy Polska sięgnie po 4,4 mld EUR z Unii, żeby chronić zdrowie ludzi i zagwarantować bezpieczną przyszłość społecznościom górniczym? Za każdy rok funkcjonowania energetyki węglowej ponosimy nawet 7,5 mld EUR

Od 1 maja 2014r.  Polska jest członkiem prestiżowego projektu Unia Europejskiego, do którego z dużym entuzjazmem aplikują kolejne europejskie państwa; ten niepodważalny fakt również wpływa na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rozwój osobisty obywateli, badań naukowych i innowacji, którzy z powodzeniem mogą starać się o finansowanie ze środków wspólnoty na realizacje swoich celów przy relatywnie niskim zaangażowaniu państwa. Kancelaria Effective Advisor z nieposkromioną radością ma zaszczyt wesprzeć swoim piórem zainteresowane osoby pozyskaniem środków przez swe doradztwo i fachowe wypełnienie wniosków zgodnie z lege artis. 

Effective Advisor sp. z o.o.

ul. Komuny Paryskiej 110A

32-020 Kraków

KONTAKT